Kemah Huzurevi  Onarım İşi Açık İhale Usulü ile ihale edilecek olup ihale bilgileri ekte sunulmuştur.