İHALE İLANI
 
        Tan Köyü İçme Suyu Borusu Alımı İşi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhale detayları aşağıda yer almaktadır.